Project Description

logo gelaserd uit acrylaat, gemonteerd op afstandhouders